یکشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۷

فیلم های آموزشی

آموزش تعویض باتری پورشه پانامرا

لینک دانلود آموزش تعویض باتری پورشه پانامرا توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، پس لطفا …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری ریموت پورشه

لینک دانلود آموزش تعویض باتری ریموت پورشه توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، پس لطفا …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری مرسدس بنز کلاس S

لینک دانلود آموزش تعویض باتری مرسدس بنز کلاس S توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری ریموت مرسدس بنز

لینک دانلود آموزش تعویض باتری ریموت مرسدس بنز توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، پس …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری مرسدس بنز کلاس C

لینک دانلود آموزش تعویض باتری مرسدس بنز کلاس C توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری ریموت بی ام و

لینک دانلود فیلم آموزش تعویض باتری ریموت بی ام و توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان …

ادامه نوشته »

آموزش تعویض باتری پورشه کاین

پورشه کاین

لینک دانلود فیلم آموزش تعویض باتری پورشه کاین توجه: فیلم های آموزشی سایت امداد خودرو فارما صرفا جهت آشنایی تعمیرکاران و افراد فنی با روش صحیح تعمیر انواع خودروها میباشد. در صورت درست انجام ندادن مراحل ذکر شده امکان وارد آمدن خسارت به قیمت های مختلف خودرو وجود دارد. مسئولیت خسارت وارد شده به خودرو بر عهده خودتان است، پس …

ادامه نوشته »
تماس با ما